Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 1 / Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 8 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Systém je určený predovšetkým pre bežných ľudí, ktorý vnímajú isté nástrahy dnešnej doby, ale nechcú sa pri tom prioritne venovať nejakému komplexnému bojovému umeniu a nemajú čas navštevovať tréningy 2-3x týždenne. Na kurze sú predstavené základné sebaobranné prostriedky na získanie bojovej výhody voči útočníkovi  s fyzickou, početnou, rodovou alebo vekovou prevahou.

 

Veľký dôraz je kladený na pochopenie reality, reálnosti útoku v dnešnej dobe. Namiesto množstva techník sa zameriava viac na princípy, univerzálnosť a maximálny účinok. Preto sa tento systém a jeho vedomosti dajú použiť a implikovať do rôznych iných bojových štýlov.  Veľmi dôležitým bodom je aj to, že vyučovaný spôsob boja je chápaný aj z pohľadu legislatívy, teda aby náš protiútok bol v medziach zákonov.

 

Systém boja bez zbrane je základnou a potrebnou súčasťou systému reálneho boja, v ktorom sa nachádza aj boj so strelnou zbraňou, ktorú však nie je možné vždy použiť.

 

Bojovník musí vedieť bojovať, nie byť viazaný len na jednu zbraň, alebo na zbraň ako takú.
Bojovník sám musí byť zbraňou. Bez ohľadu na kondíciu, silu či pohlavie.
Gabe Suarez

 

Obsah kurzu:

Vysvetlenie pojmu Reálny Boj – čo všetko obnáša z hľadiska mentálneho i fyzického, aplikácia Hick-Hymanova zákona v sebaobrane.

Základné bojové techniky a drily, vstup do bojového konfliktu. Zásahové miesta a účinky zásahu, autokinetické reakcie ľudského tela.

Riešenie reálnych modelových situácii. Boj proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi. Bojová vzdialenosť a timing.

Využitie ľudských reflexov v boji. Ofenzívna práca mysle. Cooperová stupnica nebezpečnosti situácie. OODA systém rozhodovania sa v nebezpečnej situácii.

Proaktívne vnímanie situácie. Základy legislatívy a sebaobrany.

 

Účastníci:

Minimum 8, maximum 20

 

Doporučené vybavenie:

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

 

Časová dotácia kurzu:

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka.

 

Obtiažnosť kurzu:

Basic

 

Cena kurzu:

39 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 360 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Tento kurz je zameraný na výuku bezpečnej manipulácii so zbraňou, na zvládnutie základných techník ovládania krátkej strelnej zbrane.

 

Obsah kurzu:

Bezpečnosť pri manipulácii so zbraňou (vybitie a kontrola), bezpečnosť na strelnici,

úvod do strieľania,

rozborka, čistenie, kontrola funkčnosti prvkov,

výber vhodnej zbrane na danú činnosť,

výber púzdra a jeho nosenie, umiestnenie spolu s púzdrami na zásobníky,

suchý nácvik, postoj, úchop zbrane, pohotovostná poloha, mierenie, dýchanie, spúšťanie, nabitie a vybitie zbrane, tasenie, mierená streľba, streľba so zapichnutím,

poruchy, prebitie, opakované výstrely,

strelecké drily spájajúce naučené informácie do celku.

 

Účastníci:

Minimum 4, maximum 12

 

Potrebné vybavenie:

Pohodlné civilné alebo taktické oblečenie a pevná obuv, opasok, bezpečné púzdro na zbraň na strane silnej ruky a zakrývajúce lúčik spúšte a púzdro na rezervný zásobník, strelecké ochranné okuliare, ochrana sluchu.

 

Zbraň:

Samonabíjacia pištoľ a minimálne 300 ks nábojov. Za príplatok, podľa aktuálneho cenníka sme schopní zaistiť zbraň, púzdra aj strelivo.

 

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

 

Časová dotácia kurzu:

6 hodín

 

Obtiažnosť kurzu:

Basic

 

Cena kurzu:

49 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, tiež ostatné náklady ako písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava, strelivo atď si účastník hradí sám.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 8 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Tento kurz je zameraný na základy boja bez zbrane. Nejde o špecifické tradičné bojové umenie a taktiež nejde o žiadny military systém, ktoré treba dlhodobo nacvičovať, aby sa človek naučil bojovať a prežiť konflikt.

 

Systém je určený predovšetkým pre bežných ľudí, ktorí vnímajú isté nástrahy dnešnej doby, ale nechcú sa pri tom prioritne venovať nejakému komplexnému bojovému umeniu a nemajú čas navštevovať tréningy 2-3x týždenne.

 

Veľký dôraz je kladený na pochopenie reality, reálnosti útoku v dnešnej doby. Namiesto množstva techník sa zameriava viac na princípy, univerzálnosť a maximálny účinok. Preto sa tento systém a jeho vedomosti dajú použiť a implikovať do rôznych iných bojových štýlov.

 

Veľmi dôležitým bodom je aj to, že vyučovaný spôsob boja je chápaný aj z pohľadu legislatívy, teda aby náš protiútok bol v medziach zákonov.

 

Systéme boja bez zbrane je základnou a potrebnou súčasťou systému reálneho boja, v ktorom sa nachádza aj boj so strelnou zbraňou, ktorú však nie je možné vždy použiť.

 

Bojovník musí vedieť bojovať, nie byť viazaný len na jednu zbraň, alebo na zbraň ako takú.
Bojovník sám musí byť zbraňou. Bez ohľadu na kondíciu, silu či pohlavie.
Gabe Suarez

 

Obsah kurzu:

Tento kurz je zameraný na pochopenie reálneho boja a čo obnáša z hľadiska mentálneho i fyzického.

Aplikácia Hick-Hymanovho zákona v sebaobrane,

základné bojové techniky a drily, vstup do bojového konfliktu,

zásahové miesta a účinky zásahu, autokinetické reakcie ľudského tela,

riešenie reálnych modelových situácii, boj proti neozbrojenému útočníkovi, bojová vzdialenosť a timing,

využitie ľudských reflexov v boji, ofenzívna práca mysle,

základy proaktívneho vnímania situácie,

základy legislatívy a sebaobrany.

 

Účastníci:

Minimum 8, maximum 20

 

Doporučené vybavenie:

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

 

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

 

Časová dotácia kurzu:

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka. Kurz nie je fyzicky náročný, zvládne ho aj netrénovaný účastník.

 

Cena kurzu:

39 € / kurz

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 2 / Dĺžka 1 lekcie: 360 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 4 Max: 12


Popis a špecifikácia:

Tento kurz je zameraný na výuku bezpečnej manipulácii so zbraňou, na zvládnutie základných techník ovládania krátkej strelnej zbrane. Podľa obsahu sa rozdeľuje na zvládnutie základov a na ich rozvinutie a upevnenie základných zručností, potrebných pre vyššie kurzy.

Sebaochranná streľba sa vyznačuje určitými špecifikami. Viac sa dočítate v tomto článku.

 

Obsah kurzu:

Medzi pokročilé teoreticko-praktické znalosti v tomto kurze patria:

použitie Hick-Hymanovho zákona v boji,

ako funguje mozog v strese,

ako využiť lymbický mozog (amygdalu) v boji,

proaktívne a reaktívne správanie sa,

One line drill,

Tueller drill proti psovi,

prvotná reakcia so strelnou zbraňou na útok – Captain drill.

 

Účastníci:

Minimum 4, maximum 12

 

Potrebné vybavenie:

Pohodlné civilné alebo taktické oblečenie a pevná obuv, opasok, bezpečné púzdro na zbraň na strane silnej ruky a zakrývajúce lúčik spúšte a púzdro na rezervný zásobník, strelecké ochranné okuliare, ochrana sluchu.

 

Zbraň:

Samonabíjacia pištoľ a minimálne 300 ks nábojov. Za príplatok, podľa aktuálneho cenníku sme schopní zaistiť zbraň, púzdra aj strelivo.

 

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

 

Časová dotácia kurzu:

2 x 6 hodín

 

Obtiažnosť kurzu:

Basic

 

Cena kurzu:

69 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, tiež ostatné náklady ako písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava, strelivo atď si účastník hradí sám.Dátum konania: termín podľa dohody

Dĺžka 1 lekcie: 480 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 8 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Tento kurz je zameraný na používanie noža a dýky ako prostriedku na kompenzáciu zvyčajne vyššej fyzickej sily a väčšieho množstva útočníkov. Nôž je vhodný ako prostriedok v sebaochrane v pomere k svojmu účinku, ceny, dostupnosti, legálnosti, náročnosti na jeho používanie, nosenie a tiež spoločenskej akceptovateľnosti.

 

Nejde o špecifické tradičné bojové umenie (aj keď jeho základy tam sú, predovšetkým tie technické, konkrétne Pencak Silat, Xing Yi Quan, Musato), a taktiež nejde o žiadny military systém (ako Krav Maga, Musado, Systema).

 

Systém je určený predovšetkým pre bežných ľudí, ktorý vnímajú isté nástrahy dnešnej doby, ale nechcú sa pri tom prioritne venovať nejakému komplexnému bojovému umeniu a nemajú čas navštevovať tréningy 2-3x týždenne.

 

Veľký dôraz je kladený na pochopenie reality, reálnosti útoku v dnešnej doby. Miesto množstva techník sa zameriava viac na princípy, univerzálnosť a maximálny účinok. Preto sa tento systém a jeho vedomosti dajú použiť a implikovať do rôznych iných bojových štýlov.

 

Veľmi dôležitým bodom je aj to, že vyučovaný spôsob boja je chápaný aj s pohľadu legislatívy, teda aby náš protiútok bol v medziach zákonov. Taktiež techniky a doporučené typy nožov, počítajú z bojovým stresom v súslednosti s účinnosťou noža ako zbrane, sú určené na vyradenie útočníka z boja a to pri zachovaní jeho života, pokiaľ to situácia čo i len trochu umožňuje.

 

Systéme boja noža je tiež vynikajúcou a potrebnou súčasťou systému reálneho boja, v ktorom sa nachádza aj boj so strelnou zbraňou, ktorú však nie je možné vždy použiť.

 

Bojovník musí vedieť bojovať, nie byť viazaný len na jednu zbraň, alebo na zbraň ako takú. Bojovník sám musí byť zbraňou. Bez ohľadu na kondíciu, silu či pohlavie.
Gabe Suarez

 

Obsah kurzu:

Vysvetlenie pojmu Boj s nožom – čo všetko obnáša z hľadiska mentálneho i fyzického.

Typy a spôsoby nosenia, streh a tasenie noža.

Základné bojové techniky a drily, vstup do bojového konfliktu.

Zásahové miesta a účinky zásahu, autokinetické reakcie ľudského tela.

Riešenie reálnych modelových situácii. Boj proti neozbrojenému aj ozbrojenému útočníkovi.

Bojová vzdialenosť a timing.

Využitie ľudských reflexov v boji. Ofenzívna práca mysle.

Základy proaktívneho vnímania situácie.

Základy legislatívy a sebaobrany.

 

Účastníci:

Minimum 8, maximum 20

 

Doporučené vybavenie:

Oblečenie bežne nosené (tričko, staré rifle, kapsáče a podobne), obuv do telocvične. Tréningové nože, úderové trenažéry a chrániče predlaktí poskytneme účastníkom kurzu zdarma.

 

Miesto konania:

Podľa konania kurzu

 

Časová dotácia kurzu:

1 deň, 8 vyučovacích blokov

Každý vyučovací blok pozostáva z teoretickej časti, sprevádzanej multimediálnou prezentáciou, na ktorú nadväzuje praktická časť výuky. Po každom bloku nasleduje prestávka.

 

Obtiažnosť kurzu:

Basic

 

Cena kurzu:

39 €

V cene kurzu je zahrnutý prenájom výcvikového priestoru a prostriedkov potrebných k priebehu celého kurzu, inštruktor a jeho asistenti, písomne materiály atď. Ostatné náklady ako strava, doprava si účastník hradí sám.